Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenläckor i Slite

Publicerad 2023-11-11 11:04
Två vattenläckor har upptäckts i Slite. Intensivt arbete pågår för att reparera läckorna.

Under lördagen upptäcktes en vattenläcka på Storgatan i Slite. För att kunna laga denna vattenläcka har vattnet stängs av för 9 fastigheter. Fastighetsägare på Storgatan har fått information.

Ytterligare en vattenläcka har efter detta uppstått i korsningen Storgatan och Smedåkersgränd i Slite. Denna läcka är mer omfattande och märks genom att vatten sprutar upp ur marken. Ett intensivt arbete pågår med att reparera vattenläckorna.

Vattenläckorna i Slite är en separat händelse och har inget samband med vattensituationen i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem.