Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsätt koka vattnet – håll dig uppdaterad här

Publicerad 2023-11-11 16:35
Det har framkommit uppgifter om att kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Eskelhem, Västergarn är förorenat av bakterien Clostridium. Som en åtgärd uppmanas alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan du dricker det eller använder det till matlagning.