Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad betyder en levande stad för dig?

Publicerad 2023-11-09 10:22
Välkommen till årets världsarvsforum den 11 november på Stora torget i Visby.

En av anledningarna till att Hansestaden Visby är ett världsarv är “den levande stadsmiljön”. Men vad betyder egentligen levande stadsmiljö? Och hur gör vi staden levande?

Det är temat för årets världsarvsforum där du kommer med dina idéer och perspektiv. De är nämligen viktiga för oss i världsarvets fortsatta utveckling.

Två samtal arrangeras lördagen den 11 november på Stora torget i Visby och leds av en moderator. Klockan 11.00 och klockan 12.15. Däremellan serveras varm soppa. Du väljer att vara med på båda samtalen, endast ett eller lämna efter en stund.

Alla hälsas välkomna och lite extra till barn och ungdomar!

Världsarvsforum arrangeras av Region Gotland och länsstyrelsen i Gotlands län tillsammans med Världsarvsrådet.