Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stort intresse för drop-in när vaccinationerna startade

Intresset vid vaccinationsstarten mot covid-19 och säsongsinfluensa har varit stort, vilket tidvis lett till att drop-in-köerna varit långa vid mottagningarna.
Köerna för drop-in kan vara långa även kommande dagar, då trycket är högt i början av vaccinationskampanjen. Så har man möjlighet att avvakta lite så finns det framöver fortfarande tillräckligt med vaccin och vaccinationstider för att alla som önskar vaccinera sig ska kunna göra det. 
 
Information om bokning och öppettider för drop-in hittar du på 1177.se

Parkeringsanmärkningar vid Hemse vårdcentral 

Under tisdagen fick tyvärr flera besökare parkeringsanmärkningar utfärdade på sina fordon när det väntade i drop-in kön.
 
Eftersom det inte är Region Gotlands parkeringsplats kan vi dessvärre inte göra annat än att hänvisa till ett formellt bestridande av dessa om de anses vara felaktiga. Det görs i så fall enligt instruktion på den utfärdade parkeringsanmärkningen. 

— Det är oturligt att man fick parkeringsböter på grund av den långa drop-in-kön, säger Kerstin Lindgren, verksamhetschef för vaccinationsmottagningen.