Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport smittskydd, Region Gotland. Oktober 2023

Publicerad 2023-11-06 13:38
Aktuellt inom smittskydd för Region Gotland.

Covid-19

Under oktober konstaterades 57 fall av covid-19 på Gotland. Vilket är en ökning mot september då 27 fall rapporterades. Provtagning för covid-19 görs endast inom vård och omsorg, varför mörkertalet för smittade är stort.
 
Vi ser just nu en ökning av covid-19 i hela landet. För Gotlands del så har vi haft 27 positiva fall per vecka de senaste två veckorna. Det är en ökning från de låga nivåer som vi tidigare sett under hösten. Det innebär också att fler personer nu behöver vård för covid-19 på lasarettet. Idag ligger det 13 personer på sjukhuset med covid-19, varav 7 behöver vård för infektionen och övriga fem har en annan huvuddiagnos men har dessutom covid-19. Ingen patient har hittills behövt intensivvård för covid-19 under hösten, säger Maria Amér, smittskyddsläkare Region Gotland.

Säsongsinfluensa

Hittills har inga fall av säsongsinfluensa konstaterats på Gotland. 

Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa

Den 7 november startar vaccinationskampanjen för  covid-19 och säsongsinfluensa. Innehållet i vaccinerna är uppdaterat inför säsongen. Vaccinationsinsatsen är planerad för att ge bästa möjliga skydd under höst- och vinterperioden då sjukdomarna sprids som mest.
 
Vaccination mot både covid-19 och influensa  rekommenderas för:
  • personer som är 65 år eller äldre
  • personer som är gravida (efter graviditetsvecka 12)
  • personer från 18 år som tillhör någon annan riskgrupp för allvarlig sjukdom. 
Förhoppningen är att så många som möjligt av de som rekommenderas vaccination passar på att vaccinera sig. För att på så sätt se till att man får bästa möjliga skydd, säger Maria Amér.

Läs mer om vaccinationer, rekommendationer samt öppettider på 1177.se/Gotland/covidvaccin-gotland/