Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland följer Riksidrottsförbundets nya regler om aktivitetsstöd för idrottande barn 7-20 år

Publicerad 2023-11-06 11:00
Region Gotland har beslutat att följa Riksidrottsförbundets nya regler för godkända sammankomster inom lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, för idrottande barn och unga i åldern 7-20 år. Beslutet gäller endast för de föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och gäller endast till dess att nya bidragsbestämmelser inom fritidsområdet är beslutade.

De tidigare reglerna kring aktivitetsstöd innebar att en aktivitet ska hålla på i minst 60 minuter inklusive gemensam start och avslut. Nu räcker det med 45 minuter. Kravet på gemensam start och avslut tas även bort i det nya regelverket. Det sker även förändringar i hur många ledare som behövs per grupp. Tidigare räckte det med en ledare på 30 deltagare, nu går gränsen vid 20 istället.

Så, vad behöver du som föreningsmedlem göra? Svaret är ingenting. Du rapporterar som vanligt i IdrottOnline. Här finns mer information om hur du rapporterar din förenings idrottsaktiviteter: https://www.rf.se/bidrag-och-stod/lok-stod

Anledningen till att Region Gotland inte ändrar reglerna för aktivitetsstöd för alla föreningsgrupperna är för att det just nu pågår en bidragsöversyn som sannolikt kan leda till förändringar i stödverksamheten. Så för att förenkla för föreningarna låter regionen de gamla reglerna gälla för dem så länge.

Vid frågor, kontakta föreningskonsulenten på fritidsenheten på e-post forening@gotland.se eller telefon 0498-26 96 76.