Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 3 november

Publicerad 2023-11-03 07:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna fredagen den 3 november 2023.
Samannonsen publiceras varje lördag i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Denna vecka är det två annonser. Och denna vecka publiceras annonserna på fredagen, eftersom lördagen är en röd dag då det inte kommer ut några tidningar.