Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Spola gärna med regnvatten eller annat externt vatten i toan – men ansök först!

Publicerad 2023-11-02 08:27
Intresset för att använda regnvatten eller annat externt vatten till att spola toaletter och andra innovativa vattenbesparande lösningar har ökat.
På Gotland får man gärna spola med regnvatten eller annat externt vatten i toan – men man måste ansöka hos regionen först!
En som samlar takvatten till toaletterna är restaurangägaren Magnus Larsson i Visby.
- Jag har satsat på detta för att visa att visa vägen för andra. Det är en bra miljöinsats som många uppskattat, berättar Magnus.

Det går alltså bra för Region Gotlands vatten- och avloppsabonnenter att göra ändringar som att exempelvis spola vattenklosetten med regnvatten eller annat externt vatten istället för dricksvatten. Man kan samla in mycket vatten via taket. Faktum är att ett tak på Gotland som är 100 kvadratmeter samlar in mer än 50 kubikmeter vatten genomsnittligt per år. Detta vatten kan användas till mycket!
Magnus Larsson har gjort allt rätt när det gäller att installera och använda regnvatten till toaspolningen. Han konsulterade Region Gotland och sedan anlitade han ett auktoriserat företag. Innan omkopplingen sker måste en extra vattenmätare installeras. Det måste även säkerställas att vattensystemet är brutet så att det inte finns risk för att regnvattnet eller annat externt vatten kan blandas ihop med det kommunala vattnet.

God hjälp av regionen
- Restaurangens tak är på 300 kvadrat så det samlar in mycket vatten. Själva installationen är inte så komplicerad, berättar Magnus och tillägger.
- Jag har fått god hjälp av regionen i allt det här. Man behöver alltså skicka in en ansökan till Region Gotland, vatten- och avloppsavdelningen om ändrad användning eller nybyggnation tillsammans med en redovisning/planskiss för installation. (det kan göras via länken nedan).
Efter inskickad ansökan ska även ett platsbesök göras hos abonnenten av en vattenmätartekniker från regionen som granskar att installation överensstämmer med systemskissen och uppsatta krav för anslutning. Genom att sätta upp en extra mätare debiteras abonnenten för korrekt spillvattenförbrukning.

Alla måste hjälpas åt
Det är alltså fullt möjligt att en fastighetsägare använder uppsamlat regnvatten till inte bara bevattning utan även toalettspolning, dusch, diskmaskin eller tvättmaskin.
- Vi måste alla hjälpas åt på olika sätt att lösa vattenbristen. Det här är ett sätt. Vattnet från taket är gratis och samlas i en stor tank och behöver faktiskt inte ens renas innan det används till toaspolningen, även om vi har filter som tar bort större och mindre partiklar, avslutar Magnus.