Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bilar i snöfall.

Väljer du friktionsdäck eller dubbdäck?

Publicerad 2023-10-31 06:12
Nu är det snart dags att byta till vinterdäck. Både friktionsdäck och dubbdäck har fördelar och nackdelar som det är bra att du känner till.

Mätningar i Visby visar att antalet små partiklar (PM10) i luften överskrider miljökvalitetsnormen. Region Gotland intensifierar åtgärderna för att förbättra luftkvaliteten – bland annat genom att byta halkbekämpningsmaterial – men även du som privatperson kan göra skillnad.

Det bästa du kan göra är att välja cykel eller buss i stället för bilen, särskilt för resor inom Visby. Men även valet av vinterdäck på din bil gör skillnad. Dubbdäck är nämligen en av källorna till skadliga partiklar i luften.

Dubbarna river upp små partiklar ur asfalten som bidrar till luftföroreningar. Partiklarna har negativa hälsoeffekter när det gäller hjärt- och lungsjukdomar, samtidigt leder de till ökade besvär för exempelvis astmatiker.

– Friktionsdäck är ett bra alternativ för den som kör mest i Visby. På landsbygden där det inte snöröjs och halkbekämpas lika mycket kan det vara en fördel med dubbdäck och på isiga vägbanor hjälper dubbdäcken till att rugga upp ytan. Möjligen kommer behovet av dubbdäck att minska framöver på grund av ett mildare klimat och för att friktionsdäcken blivit bättre, säger Jonatan Levin, miljöskyddsinspektör.

Region Gotland har under hösten varit i kontakt med många av öns däckåterförsäljare, för att informera om luftkvalitetsarbetet samt ta del av deras erfarenheter gällande val av vinterdäck.

Här är några av däckåterförsäljarnas bästa tips i valet av vinterdäck:

  • Välj däck med hög kvalitet oavsett om det är med eller utan dubb.
  • Bilföraren ska alltid anpassa farten till underlaget.
  • Friktionsdäck sliter mindre på vägen, ger mindre bränsleförbrukning, mindre buller i bilen, samt gör att man kan byta däck tidigare på hösten och senare på våren.
  • Dubbdäck har fördelar i vissa förhållanden med isigt väglag. Det finns dubbdäck som är mer miljövänliga, med mindre storlek på dubben som river upp mindre partiklar.
  • Vinterdäcken bör monteras på när det är barmark. Då ruggas ytan upp och ger bättre fäste.

Läs gärna mer på Trafikverkets eller däckföretagens hemsidor, eller kontakta din närmaste däckverkstad.

Mer information om arbetet med luftkvalitet på Gotland finns här: gotland.se/luftkvalitet