Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppet hus på reningsverket under internationella toadagen

Publicerad 2023-10-30 14:52
Söndagen den 19 november är det FN:s internationella toadag!
Världstoalettdagen uppmärksammar de personer i världen som lever utan toaletter och värdig hygien, men också att det bara är bajs, kiss och toapapper som ska spolas ner!
Visby reningsverk håller öppet hus kl 10-14 den 19 november Det bjuds på rundvandring, utställning, kaffe med dopp och present till alla besökare!

Visste du att 3,6 miljarder människor lever utan toaletter och värdig hygien? Ett liv utan toalett är smutsigt, farligt och ovärdigt. Läget i världen när det gäller toaletter och avlopp ser inte särskilt bra ut. Inte minst är toalettbrist ett problem för kvinnor och flickor som ofta måste gå avsides för att uträtta sina behov och är då extra utsatta för ökad risk för våld.I Sverige har alla idag tillgång till toalett, men många använder toan som papperskorg.
Vid Visby reningsverk tog man bort 73 ton skräp 2022 som spolats ner i våra toaletter.
73 ton!

Bara bajs, kiss och toapapper i toan
Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.
Så sluta fulspola och slänga skräpet i papperskorgen bredvid toan istället!

Fakta/tips:
• Ett gram mänskligt avfall (kiss och bajs) innehåller en miljon bakterier.
• 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien.
• Varje dag dör nästan 1000 barn av diarrésjukdomar orsakat av förorenat vatten.
• Att hämta vatten är ofta en kvinnosyssla - UNHCR sätter upp brunnar på upplysta och lättillgängliga platser. För att minska risken för övergrepp vid toalettbesök - separeras toaletter.
• Fulspola inte – sätt en papperskorg bredvid toan.