Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ljusmanifestation till minne av dem som gått bort på grund av alkohol och droger

Publicerad 2023-10-30 12:00
Välkommen till en ljusmanifestation fredagen den 3 november klockan 18.00. Fackeltåget går från Östercentrum till Vårdklockans kyrka där det bland annat bjuds på fika och musik.
Varje år dör flera personer i sviterna av alkohol- och/eller narkotikaanvändning.
 
För att minnas dem som inte längre finns hos oss och för att synliggöra behovet av att samhällets olika aktörer arbetar tillsammans för att motverka att människor far illa på grund av alkohol och/eller droger, går ett flertal olika verksamheter ihop i ett gemensamt arrangemang.
 
- Region Gotland har ett stort ansvar när det gäller frågor som rör alkohol och droger men det finns också ett stort engagemang hos olika ideella föreningar. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket och det här är ett exempel på hur vi som aktörer kan komplettera varandra, säger Andrea Mårtensson, strateg inom social välfärd.
 
Välkommen till ljusmanifestationen den 3 november!
Fackeltåget startar på Östercentrum i Visby klockan 18.00. För den som har svårt att delta i fackeltåget finns möjlighet att ansluta direkt vid Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, klockan 18.30.
 
Arrangörer: Vårdklockans kyrka, Hela människan, IOGT-NTO, RSMH, Anhöriga mot droger, Trygga Barnen, Länkarna, NBV, MHF, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland.