Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Asfaltering av Polhemsgatan dröjer till våren

Publicerad 2023-10-27 14:27
Efter byte av vatten- och avloppsledningar på Polhemsgatan i Visby behöver gatan asfalteras. Asfalteringen kommer att genomföras först under våren 2024 när väderförhållandena är bättre och gatan hunnit stabilisera sig.

Vägen kommer jämnas till och ventiler kommer sänkas för att minimera påverkan för alla som nyttjar vägen.

Varför går det inte att asfaltera nu?

Väderförhållandena sent på hösten i kombination med det ovanligt djupa schaktet gör att en god underbyggnad ej kan säkerställas. Att marken får stabilisera sig under en länger tid är alltid till fördel och ger ett bättre resultat vid asfaltering.

Polhemsgatan och anslutande vägar i Visby

Sträckningen är Polhemsgatan mellan Brömsebroväg och Jägargatan. Det gäller även de anslutande gatorna Vegesachsgatan, Poignantsgatan och Polhemsplats.