Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration äldreboende Klintehamn. Illustration: Visby Ark

Så blir nya äldreboendet i Klintehamn

Publicerad 2023-10-26 14:30
I början av 2024 sätter bygget av ett nytt äldreboende i Klintehamn i gång.
– Det är väldigt bra att vi närmar oss byggstart. Vi har ett stort behov och just nu en kö för inflyttning till äldreboende, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Det nya boendet kommer ha 60 platser och byggs i området Odvalds i Klintehamn. Det blir moderna lägenheter med gemensamma utrymmen.
 
– Vi planerar för fina utemiljöer och promenadstråk på området, säger Marica Gardell.
 
– Byggnaden kommer att bli i ett plan och vi bygger med ambitionen att den ska passa bra in i området och samtidigt uppfylla kraven på denna typ av byggnad, säger projektledare Viktor Sjöberg.
 
Äldreboendet beräknas vara klart för inflyttning i början av 2026. 
 
I dagarna blev också upphandlingen om vem ska bygga boendet klar. Entreprenören blir Wisab Bygg AB.