Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Militärpolisen övar på trafikdirigering i korsningen Follingboväg/Allégatan

Publicerad 2023-10-26 08:26
Torsdag 26 oktober är trafiksignalen i korsningen Follingboväg/Allégatan inställd på gulblink mellan klockan 09.00–11.00 och trafiken dirigeras av militärpolis. Detta på grund av en övning.