Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Misstänkt otjänligt vatten hos flera fastighetsägare i Gothem

Publicerad 2023-10-26 07:56
Ett antal fastigheter med enskild brunn i Gothem har just nu problem med sitt dricksvatten. I bekräftade fall rör det sig om höga halter av e coli bakterier.
Under onsdagskvällen gick ett meddelande ut till hushåll i ett område i Gothem som kan ha drabbats av dålig vattenkvalitet. Det gäller hushåll med egen brunn.
 
I meddelandet uppmanar Region Gotland aktuella hushåll att inte dricka vattnet ur kranen utan att koka det och att snarast ta prov på vattnet.
 
Region Gotland har ställt ut en tank med dricksvatten vid Gothem kyrka.
 
– Vad vattenproblemen beror på och exakt hur många hushåll i närområdet som har problem är i dagsläget oklart, säger Mattias Edsbagge avdelningschef miljö och livsmedel vid samhällsbyggnadsförvaltningen.
 
 
För mer information: