Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn på Gotland behöver dig - vi söker trygga och stabila vuxna eller familjer

Publicerad 2023-10-24 18:00

Alla barn behöver och har rätt till en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Region Gotland söker vuxna och familjer som kan erbjuda ett barn eller en ungdom tid och engagemang i vardagen samt möjlighet att få stanna kvar på Gotland.

Nu har ni chansen, just nu söker vi:
 
Kontaktfamiljer
Som kontaktfamilj tar man emot ett barn hemma hos sig en eller ett par helger varje månad. Barnet blir som en familjemedlem och ni hittar på helt vanliga saker tillsammans. Just nu är vi i särskilt behov av kontaktfamiljer som har möjlighet att ta emot syskonpar i förskoleåldern.

Familjehem

Ett familjehem är en vanlig familj, ett par eller ensamstående som har tid, plats och tålamod för ytterligare en medlem för en kortare eller längre tid. Familjehemmet stöttar barnet eller ungdomen i vardagen både praktiskt och känslomässigt.
 
För mer information och anmälan, kontakta familjehemssekreterare på enheten för familjehem och familjerätt:
Matilda Snoder, telefon 0498–20 49 21
Maria Forsberg, telefon 0498–26 32 95