Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland söker professionella kulturskapare till Skapande skola

Publicerad 2023-10-24 13:05
Skapande skola är en satsning på mer kultur i skolan. Nu söker Region Gotland professionella kulturskapare som vill jobba för Skapande skola läsåret 2024/2025. Är det du?
Skapande skola är en satsning på mer kultur i skolan. Tanken är att eleverna ska få uppleva kulturens olika uttrycksformer och få utveckla sitt eget skapande.
 
Varje år samarbetar professionella kulturskapare med elever i de gotländska skolorna. Det kan handla om låtskrivarverkstad, konstfoto, identitetsworkshop och mycket mer. Fokus är på elevernas skapande och målgruppen är barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9 och anpassad grundskola.
 
Nu söker Region Gotland professionella kulturskapare som vill jobba för Skapande skola läsåret 2024/2025. Är det du?
 
Skicka in din ansökan med förslag på kulturinsatser för skolverksamhet, senast den 18 november, via e-tjänsten på gotland.se/skapandeskola. Du kan också ta kontakt med kultursamordnare Hanna Wärff Radhe om du vill veta mer. 
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se
Telefon: 0498-26 96 51
 
Skapande skola är ett samarbete mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningens kultur- och fritidsavdelning.