Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets brukarundersökning inom äldreomsorgen

Publicerad 2023-10-23 14:37
Årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att 97 procent av dem med hemtjänst anser att de alltid eller oftast får ett bra bemötande. För dem som bor i särskilt boende är samma siffra 95 procent.
 Varje år svarar personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst på frågor om hur de upplever sin situation och den omvårdnad de får. Brukarundersökningen genomförs av Socialstyrelsen. 
 
– Vi gör inga stora förändringar från förra året. Vi kan fortsatt känna stolthet över goda resultat. Samtidigt ser vi att vi behöver jobba mer med till exempel upplevelsen av ensamhet, säger socialdirektör Marica Gardell.
 

Exempel på resultat för särskilt boende:

  • 95% anser att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen (92% riket)
  • 86% är sammantaget nöjda eller ganska nöjda med sitt äldreboende (78% riket)
  • 15% besväras ofta av ensamhet (19% riket) 
 

Exempel på resultat för hemtjänst:

  • 97% anser att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen (96% riket)
  • 90% är sammantaget nöjda eller ganska nöjda med den hemtjänst de får (86% riket)
  • 11% besväras ofta av ensamhet (12% riket)
 
På Gotland har 58 procent av dem som bor på särskilt boende svarat. Motsvarande siffra för dem med hemtjänst är 64 procent. Ibland svarar brukaren själv, ibland en anhörig och ibland svarar de tillsammans.
 
– Vi har en högre svarsfrekvens än riket men vi önskar få fler som svarar. Ju fler svar desto tydligare blir bilden för oss, säger Marica Gardell och fortsätter:
 
– Nu skall resultaten ut i verksamheterna för att analyseras. Sedan kan vi jobba med förbättringar och hålla fast i det som fungerar bra.