Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Räddningstjänsten skänker en äldre stegbil till Ukraina.

Räddningstjänsten skänker brandbil till Ukraina

Publicerad 2023-10-23 12:41
När räddningstjänsten bedömde att det blev för dyrt att reparera en äldre stegbil, uppstod möjligheten att skänka den till Ukraina.

Med anledning av kriget som pågår i Ukraina väljer Region Gotland att skänka en av räddningstjänstens äldre stegbilar.

Fordonet har en 30 meter hög stege som används vid livräddning, släckning och andra arbeten på hög höjd. Den ingick i reserven från 2011 fram till i fjol, då den ansågs för dyr att reparera och togs ur drift.

– Jag ställde frågan till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om den kunde vara av intresse för Ukraina och repareras där vilket sannolikt skulle vara billigare. MSB återkom då och sade att myndigheten skulle bekosta reparationen och att den därefter skulle skänkas till Ukraina, säger räddningschef Lars-Göran Uddholm.

Den ukrainska räddningstjänsten har under lång tid stått inför en mycket kraftig belastning.

– De ryska attackerna begränsar sig inte sig till militära mål utan riktar sig mot både civilbefolkningen och civil infrastruktur. Detta medför ett behov av att söka efter och rädda människor i raserade byggnader, men även hantering av minor och ej exploderad ammunition, säger Lars-Göran Uddholm.

Stegbilen är nu reparerad och kommer i dagarna att hämtas för vidare transport till Ukraina.

– Det är utmärkt att ett räddningsfordon som tjänat sitt syfte väl för gotlänningarna nu i stället kan göra nytta i Ukraina. Det är ett sätt för oss att konkret bidra till den ukrainska befolkningen i deras utsatta och pressade vardag, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.