Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn som spelar fotboll

Forum för social välfärd: Ett rörelserikt Gotland! – Tisdag 21 november

Publicerad 2023-10-23 08:00
Välkommen till ett forum för alla aktörer som vill samverka för ett socialt hållbart Gotland! På detta forum sätter vi rörelserikedom (physical literacy) i fokus och utforskar möjligheterna att skapa positiva rörelseupplevelser och miljöerbjudanden för fler.
Trots forskning och rekommendationer om vikten av daglig rörelse har man ingenstans i världen ännu lyckats vända den negativa trenden med fysisk inaktivitet och ökad ohälsa. På Gotland har vi ett kraftsamlingsmål om en timme rörelse varje dag. Kunskapen finns, men vi behöver ett gemensamt synsätt, genomtänkta strategier och sektorsöverskridande samverkan.
 
Tid: Tisdag den 21 november 2023, klockan 08:00 mjukstart med frukostfralla och klockan 08.30 startar programmet.
 
Plats: Spegelsalen, Clarion Wisby Hotel, Strandgatan 6, Visby
 

Program i korthet

Moderatorer: Elin Lööf, folkhälsostrateg, Region Gotland och Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU.

Umeås kunskapsresa med rörelserikedom

Vad är rörelserikedom och varför är det viktigt? Vilka framgångsfaktorer och goda exempel finns?
 
Medverkande: Grim Jernudd, Change the game, Umeå

Samverkan på Gotland

Hållbar Hälsa (Wisbygymnasiet), Sätt Gotland i rörelse (RF-SISU), Vandringsleder (Region Gotland), Bygdegårdsturné för hälsa (Pensionärsorganisationerna), Go FaR (Barn– och elevhälsan) och många fler arbeten/projekt presenteras. Hur kan vi samverka för ökad rörelse?

Projektutveckling

Hur kan vi utveckla och finansiera framtida samverkansprojekt?
 
Medverkande: William Cöster, Region Gotland

Vad är Forum för social välfärd?

Forumet är kopplat till genomförandeprogrammet Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland. Syftet är att skapa samverkan mellan olika aktörer på Gotland för att möta komplexa samhällsutmaningar.
 

Läs mer om Forum för social välfärd och kraftsamlingen

Deltagare

Alla verksamheter, organisationer, företag och föreningar på Gotland är välkomna. Du som kommer till forumet bör ha mandat eller kunna representera din verksamhet. Arvode utgår inte för deltagande.

Har du frågor om forumet?

Hör av dig till socialvalfard@gotland.se