Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland

Publicerad 2023-10-19 10:39
Nu finns nummer 42 av Region Gotlands taltidning publicerat.
Veckans nummer innehåller mycket nytt om hälso- och sjukvården, både på spår 2 och spår 3.
 
Biblioteken på Gotland har många intressanta aktiviteter inom nöjen och evenemang, och det framgår om du lyssnar på spår 6.
 
Veckans reportage handlar om språk – och mer exakt om gotländska och gutniska och hur viktigt det är för känslan av gemenskap och tillhörighet. Detta och som vanligt mycket annat finns i taltidningens innehåll.
 
Taltidningen utkommer varje torsdag hela året.