Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi vill veta hur du upplevde ditt besök på vårdcentral, sjukgymnastik eller arbetsterapi

Publicerad 2023-10-17 09:03
I dagarna kommer ett slumpmässigt urval av de gotlänningar som den senaste tiden besökt en vårdcentral, sjukgymnast eller arbetsterapeut att bli inbjudna att delta i en patientenkät för att svara på sina upplevelser av besöket.
Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa för att förbättra vården.
 
Just nu genomförs Nationell Patientenkät för att utvärdera patienters upplevelser av vården. Deltagarna utses slumpmässigt –av dem som har varit på ett läkarbesök eller sjuksköterskebesök på vårdcentral eller på ett besök hos fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du får då en inbjudan via 1177 eller en pappersenkät hemskickad. För att få inbjudan via 1177 behöver du tillåta aviseringar där. 
 
Att delta är en chans för dig som patient att påverka och ge återkoppling direkt till hälso- och sjukvården. Du svarar enkelt enligt instruktionerna i din inbjudan. Enkäten finns översatt till flera språk. Dina svar är anonyma. Mer information finns på patientenkat.se.
 
– Det här är en möjlighet att påverka och ge återkoppling på den vård man har fått. Vi är tacksamma om så många som möjligt deltar eftersom ett högt deltagande ger en mer sanningsenlig bild, säger Johan Weimer, verksamhetscontroller vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillika kontaktperson för patientenkäterna. 
 
Resultatet från undersökningarna presenteras i början av 2024.