Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt dygnet-runt-öppet på Gotlands alla återvinningsstationer

Publicerad 2023-10-16 14:57
Precis som tidigare kommer Gotlands alla återvinningsstationer (ÅVS) erbjuda dygnet-runt-öppet. Däremot justeras öppettiderna på Region Gotlands sju återvinningscentraler (ÅVC) från och med april 2024. Det betyder att du som ska lämna avfall som exempelvis uttjänta kylskåp, grenar och ris, textilier och farligt avfall kommer behöva planera in ditt besök efter de förändrade öppettiderna.

Det är inte helt lätt att skilja på begreppen återvinningscentral (ÅVC) återvinningsstation (ÅVS). Enkelt förklarat har du på den bemannade återvinningscentralen möjlighet att lämna in framförallt grovt avfall från hushåll och mindre mängder sorterat verksamhetsavfall. På de obemannade återvinningsstationerna finns behållare för insamling av förpackningar och tidningar.

– Vi ser att de flesta som besöker våra återvinningscentraler är där för att återvinna förpackningar. Det vill vi vara tydliga med att man kommer man kunna fortsätta med på närmsta återvinningsstation, även när återvinningscentralen är stängd, säger Mariette Nicander, ordförande tekniska nämnden.

Återvinningsstationerna i Ljugarn och Vamlingbo flyttar ut

Eftersom behållarna för förpackningsåtervinning i Ljugarn och Vamlingbo idag endast finns inne på den bemannande återvinningscentralen kommer dessa att flyttas för att bli tillgängliga för besökare dygnet runt. Även återvinningscentralerna som just nu finns inom återvinningscentralerna i Fårösund och Klintehamn kommer på sikt att flyttas ut från det bemannade området för att ge bättre tillgänglighet.

Förändrade öppettider på återvinningscentralerna

Förslaget med förändrade öppettider var ett av flera förslag från teknikförvaltningen som presenterades för att möta upp de det underskott som finns i verksamheten. Alternativen fanns att stänga de mindre återvinningscentralerna helt, alternativt att höja taxan. Tekniska nämnden beslutade sig för en kompromiss med minskade öppettider under lågsäsong och till det en mindre avgiftshöjning.

Vanliga frågor och svar

Vad är en återvinningscentral (ÅVC)?

På Gotlands sju bemannade återvinningscentraler kan du lämna in avfall som normalt uppkommer i hushåll som exempelvis utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar. Även avfall från underhållsarbeten och reparationer i bostaden samt miljöfarligt avfall.

Vad är en återvinningsstation (ÅVS)?

På Gotlands obemannade återvinningsstationer som fram till årsskiftet drivs av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) kan du lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar. Driften av återvinningsstationerna kommer efter årsskiftet 2023/2024 att tas över av Region Gotland.

Vad händer när Region Gotland tar över återvinningsstationerna från FTI?

Från årsskiftet 2023/2024 kommer Region Gotland att ta över ansvaret för återvinningsstationerna från FTI. Förändringen är en effekt av nya regler från regeringen som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall.

Du som besökare kommer framförallt att märka förändringen genom ny och enhetlig skyltning.

Var hittar jag min närmsta återvinningsstation (ÅVS)?

Du kan i dagsläget hitta information om din närmsta återvinningsstation på www.fti.se. När driften gått över till Region Gotland kommer du hitta en karta med återvinningsstationer på www.gotland.se.

Hur kommer öppettiderna på återvinningscentralerna (ÅVC) förändras?

De mindre återvinningscentralerna Fårösund, Ljugarn, Vamlingbo och Klintehamn, kommer från våren 2024 minska sina öppettider och därmed ha öppet en dag i veckan under lågsäsong, och tre dagar i veckan mellan vecka 20-35 samt under påskveckan.

Visby, Hemse och Slite fortsätter med ordinarie öppettider.