Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Se skisserna på nya badhuset

Publicerad 2023-10-16 18:25
Det har länge diskuterats behov av nytt badhus i Visby. Den nya badanläggningen är designad för att passa en bred målgrupp och förväntas stå klar under 2026.

Beslutet att bygga nytt grundar sig i en utredning gjord 2021 och platsen för den nya anläggningen är vid det gamla Solbergabadet.

Projektet har nu lämnat den inledande undersökningsfasen och gått in i den process som kallas systemhandling. I en systemhandling beskrivs byggnadens utformning och tekniska system såsom till exempel vattenrening och ventilation.

– Det nya badhuset kommer innehålla en motions-/tävlingsbassäng, en hoppbassäng och en multi-/undervisningsbassäng. Därtill ett familjebad för målgruppen barn 0-7 år, säger Ingemar Britts, projektledare på teknikförvaltningen, Region Gotland.

Skisser på det nya badhuset hittar du längre ned i nyheten.

– Nuvarande Solbergabadet har varit med sedan 1961 och uppfyller inte alla önskemål för ett modernt och inkluderande badhus. Ett nytt badhus är välkommet och kommer främja motion, simkunnighet och föreningars fortsatta utveckling, säger Oscar Lindster (S), ordförande i kultur- och fritidsberedningen.

Skisser och film

Youtube videoYoutube video

Entréinramning

Planritning
Klicka för större bild

 

Sektion genom Solbergagatan

 

Sektioner
Klicka för större bild