Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Andelen gotlänningar med fast läkarkontakt fortsätter att öka

Publicerad 2023-10-12 17:59
En ny mätning från september visar att 60 procent av alla gotlänningar nu har en fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Det innebär en ökning med 4 procent sedan i mars. Det nationella målet är 55 procent.
— Det är roligt att vårt arbete ger resultat och att vi rör oss i rätt riktning. Vi vill att människor på Gotland skall känna sig trygga med sin vård och då är fasta läkarkontakter grunden, säger primärvårdschef Lena Bäckström.