Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Angående trafik under toppmötet på Gotland

Publicerad 2023-10-12 15:05
Just nu pågår ett toppmöte på Gotland om försvars- och säkerhetspolitiska frågor, torsdag den 12 till och med fredag den 13 oktober. Av säkerhetsskäl har vissa avspärrningar gjorts kring Almedalen i Visby. Detta påverkar vissa bil- och gångvägar.
Avspärrningen sträcker sig från Almedalsbibliotekets norra sida, via västra sidan av Almedalsparkens damm och ned till havet. Det innebär att gående och trafikanter behöver gå och köra andra vägar än längs strandpromenaden, på sträckan mellan Kallbadhuset och Kruttornsparkeringen.
 
Avspärrningarna gäller onsdag eftermiddag till fredag kväll. Almedalens lekplats är inte tillgänglig för allmänheten under denna period. Almedalsbibliotekets och Campus Gotlands verksamheter är öppna som vanligt.