Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Regionstyrelsens arbetsutskott och avdelningen för regional utveckling i Bryssel. Här tillsammans med representanter för DG Reform.

Region Gotland i Bryssel för att driva ö-politiken för Gotland och EU:s öar

Publicerad 2023-10-11 09:41
Representanter från regionstyrelsen befinner sig nu i Bryssel under tre dagar, för att framföra Gotlands perspektiv och stärka relationer.
– Vi är här för att driva frågor som är viktiga för Gotland och ta med oss arbetssätt hem. Vi behöver bättre arbetssätt som driver på utvecklingen av både Sveriges och Europas ö-politik. För att lyckas är det viktigt att vi är på plats och gör det gemensamt, med en bred representation ur regionstyrelsen, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.
 
Region Gotland besöker Bryssel både för att framföra Gotlands budskap i aktuella EU-frågor och för att regionstyrelsen ska få en aktuell bild av beslutsfattande i sådana EU-frågor som är särskilt viktiga för Gotland. 
 
– Det är absolut avgörande att Gotland och övriga ö-regioner prioriteras i EU:s kommande investeringar. Därför är vi här för att förmedla Region Gotlands erfarenheter och vår syn på vad Gotland behöver för att ha förutsättningar för en stabil utveckling även framåt, säger Andreas Unger (M), regionstyrelsens vice ordförande.
 
Nästa år upphör den nuvarande EU-kommissionens mandat och det är då val till EU-parlamentet. Resan till Bryssel möjliggör på så sätt för Region Gotland att ge medskick för sammanhållningspolitiken i den nya perioden med ny EU-kommission.
 
– Det här är ett viktigt tillfälle för oss i regionstyrelsen att gemensamt bygga och stärka relationer med företrädare för andra ö-regioner. Samtidigt är det ett tillfälle då vi kan föra fram Gotlands perspektiv och lära av hur andra arbetar för att ta tillvara öars intressen på europeisk nivå, säger Johan Malmros (C), regionsråd i opposition.
 
– Gotland har många utmaningar som vi delar med andra öar, där kan vi ha nytta av att samarbeta och dela kunskap med andra europeiska öar. Vi behöver bättre förutsättningar för att kunna bidra så mycket som vi skulle kunna i byggandet av ett hållbart Europa. Vi har mycket att ge exempelvis när det gäller förnybar energi och hållbar utveckling. Våra perspektiv blir viktiga i de ambitionerna framåt, säger Saga Carlgren (V), regionråd i opposition. 
 
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste verktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Syftet är att skapa ekonomisk, social och territoriell sammanhållning mellan EU:s medlemsländer samt minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU. Sammanhållningspolitiken står för en tredjedel av EU:s totala budgetram, med 392 miljarder euro för programperioden 2021-2027 (Sveriges kommuner och regioner, 2023).
 
De politiska representanter som befinner sig i Bryssel utgörs av regionstyrelsens arbetsutskott:
Meit Fohlin, Filip Reinhag och Oscar Lindster för Socialdemokraterna.
Andreas Unger för Moderaterna.
Johan Malmros och Eva Ahlin för Centerpartiet. (Eva Ahlin ersätter Eva Nypelius.)
Saga Carlgren för Vänsterpartiet.
 
Med på resan och i fotot är även Stefan Persson, utvecklingsdirektör, Lina Holmgren, stabschef regional utveckling och Roland Engkvist, strateg EU och internationella frågor. Med på fotot är även två representanter för DG Reform (The Directorate-General for Structural Reform Support).