Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stärkt sjöräddning på Gotland

Publicerad 2023-10-11 08:56
Tack vare samverkan mellan Sjöfartsverket och Region Gotland följer numera en läkare med i helikoptern vid sjö- och flygräddningsuppdrag. Med det nya avtalet finns möjlighet att ge intensivvård direkt på båten, något som kan innebära skillnaden mellan liv och död.

– Behovet har alltid funnits så det här avtalet är väldigt välkommet. Vissa situationer vi ställs inför till havs är så komplicerade att det behövs läkarvård direkt, något vi inte har kunnat ge, säger Daniel Regnér, baschef för Sjöfartsverkets helikopterverksamhet i Visby.

Sjöfartsverkets uppdrag är att söka upp och rädda den som hamnat i sjönöd eller insjuknat hastigt till havs. Att ge vård är däremot regionens uppdrag vilket inneburit att patienten hittills inte kunnat få sjukvård förrän de kommit fram till fastlandet. Det här blir det nu ändring på.

– Vi är verkligen glada över det här avtalet som innebär att vi kan ge intensivvård på plats om det skulle behövas, säger Pia Stöllman, verksamhetschef för AnOpIva på Visby Lasarett.

– Detta har vi velat länge och det innebär en stor skillnad för patienterna. Ju tidigare man kan börja vårda patienter med svåra tillstånd, desto bättre, säger anestesiläkare Kerstin Conneryd.

Kerstin, som tidigare jobbat i ambulans, är en av tio specialutbildade läkare som kommer att turas om att stå i beredskap och hon har redan hunnit med att vara ute på ett skarpt uppdrag sedan de nya rutinerna infördes i augusti.

Bildtext: 1. På bilden syns Pia Stöllman, verksamhetschef för AnOpIva på Visby lasarett, Kerstin Conneryd, anestesiläkare Region Gotland, Daniel Regnér, baschef för Sjöfartsverkets helikopterverksamhet i Visby och Ida Bjessmo, ST-läkare och anestesiläkare på Visby lasarett. 2. På pressträffen fick en journalist prova på en sjöräddningsövning genom att bli vinschad från en båt upp i helikoptern.