Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansök om verksamhetsstöd till föreningar med social verksamhet

Publicerad 2023-10-10 10:34
Den 1 november är sista ansökningsdag för föreningar med social verksamhet att söka verksamhetsstöd för 2024.
Sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället en särskilt viktig verksamhet inom socialt stöd, kan söka verksamhetsstöd för kommande år. Föreningen ska vara registrerad hos Region Gotland.
 
Ansökan ska innehålla beskrivning av föreningens verksamhet och vilket ekonomiskt behov som finns. Stödets storlek fastställs av regionstyrelsen efter samråd med berörda instanser inom Region Gotland. 
 
Sista ansökningsdag är den 1 november. 
Ansökan görs via e-tjänst. Till ansökan
 
Bidragsbestämmelser finns här: Bidragsbestämmelser
Läs mer om föreningsstöd: Föreningsstöd