Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan du lista dig på vårdcentral digitalt

Publicerad 2023-10-10 10:16
Från och med den 10 oktober är det möjligt för dig som är folkbokförd på Gotland att lista dig eller byta vårdcentral genom att logga in på 1177.se. Ett snabbt och smidigt digitalt alternativ till vårdvalsblanketten, som även fortsatt finns kvar i pappersform.
Alla personer över 13 år kan fritt välja vårdcentral. För barn som är under 13 år är det vårdnadshavarna som väljer, valet måste fortfarande göras på vårdvalsblanketten som hämtas  på en vårdcentral eller via webbplatsen 1177.se. 
 
Region Gotland är anslutet till en nationell listningstjänst via 1177.se. Det innebär att det går att lista sig även i andra regioner än där man bor, förutsatt att även den region man vill lista sig i också är anslutet till nationell listning. Just nu är det bara Region Gotland och Region Dalarna som är anslutna men fler regioner är på väg.

Så här väljer du

Logga in på 1177.se. Under rubriken ”Vårdval” ser du vilken vårdcentral du är listad på. Det gäller om du bor på Gotland och har valt en vårdcentral här. Har du inte valt vårdcentral eller vill ändra gör du det genom att klicka på ”Välj/ändra vårdval”.
 
Det kommer fortfarande vara möjligt att ladda ner en vårdvalsblankett på 1177.se eller hämta den på närmsta vårdcentral. 
 
 

Klicka på den här länken för att läsa mer om hur du byter eller väljer en vårdcentral på 1177.se