Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av Klintehamns nya äldreboende

Utlysning: Konstnärlig gestaltning i Klintehamn

Publicerad 2023-10-09 12:00
En konstnärlig gestaltning som blir en del av platsen och kan upplevas både inifrån och ute. Det önskar Region Gotland till Klintehamns nya äldreboende.

I Klintehamns östra utkant ska ett nytt äldreboende stå färdigt i slutet av 2025. Byggnaden kommer att ha 60 bostäder i ett plan, för att de boende lätt ska kunna ta sig ut till den gemensamma trädgården. 

Nu utlyser Region Gotland en tävling för professionella konstnärer som vill skapa konst för boendet. Fram till och med den 31 oktober kan man anmäla sitt intresse för uppdraget. Av intresseanmälningarna kommer tre att få i uppdrag att ta fram förslag, som sedan ställs mot varandra. 

Konsten får gärna bestå av flera delar, som främst ska placeras utomhus. Byggnadens arkitektur är modern och stram och konsten får därför gärna bidra med en mjukare känsla och bära spår av den mänskliga handen.  

Konstnärer, konstnärsgrupper och konsthantverkare är varmt välkomna med sin intresseanmälan.

Mer information och e-tjänst för intresseanmälan på: 

https://www.gotland.se/offentligkonst