Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om vaccin mot RS-virusinfektion

Publicerad 2023-10-09 11:01
Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en rekommendation om vaccination mot RS-virus (respiratoriskt syncytievirus) som omfattar personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre.

Den som önskar vaccin denna säsong tar kontakt med privata vårdgivare som har tillgång till vaccin och står själv för kostnaden.

- Tidigare har det inte funnits vaccin mot RS-virus men i år har två nya vaccin blivit godkända. Före vidare planering av vaccinationer behövs en hälsoekonomisk analys, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.

Detta gäller kring RSV-vaccination av gravida

- Folkhälsomyndigheten anser att det i nuläget saknas data och tillräcklig erfarenhet för att utfärda rekommendationer för att vaccinera gravida. Sannolikt kommer det till nästa säsong, säger Maria Amér.

Länkar till mer information