Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skyltar om flygförbud för drönare sätts upp i Visby

Publicerad 2023-10-09 09:31
Region Gotland arbetar tillsammans med polisen och luftfartsverket för att informera boende och besökare om de regler, restriktioner och förbud som finns för flygning av drönare. Du som flyger drönare måste själv känna till de regler som gäller för luftfart.

I ett första steg kommer Region Gotland att sätta upp informationsskyltar (se bild på skyltarna nedan) i Visby om det drönarförbud som gäller för luftrummet i anslutning till Visby flygplats och helikopterplattan vid Visby lasarett. Genom att informera med skyltar blir de som vistas i Visby uppmärksammade på gällande regelverk.

Regler som gäller för luftrummet i Visby
Stora delar av Visby ligger inom kontrollzon vilket innebär ett flygförbud med en radie på fem kilometer från Visby flygplats. Inom kontrollzon får flygning med drönare endast ske efter särskilt tillstånd av flygtrafikledningen. Flygförbud för området runt Visby lasaretts helikopterplatta gäller inom en kilometers radie. Inom detta område får flygning med drönare endast ske i samråd med helikopterflygplatsen.

Regler för restriktioner i luftrum över övriga Gotland
Andra restriktionsområden på Gotland där det är förbjudet att flyga med drönare är till exempel Stora och Lilla Karlsö, Tofta militärområde samt ett område från Slite upp till och med Fårö. Se karta:

Karta med berörda områden där det är förbud mor flygning av drönare hittar du här: