Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland

Publicerad 2023-10-05 09:52
Nu är nummer 40 av Region Gotlands taltidning ute.
I veckans nummer hittar du 15 minuter aktuella Gotlandsnyheter på spår 2 och under samhällsinformation, spår 3, finns mycket positivt om den gotländska sjukvården.
 
Veckans reportage handlar om hur viktigt det är att synas utomhus nu när höstmörkret kryper närmare, lärorik lyssning för alla! Och som vanligt mycket annat i taltidningens innehåll.
 
Taltidningen utkommer varje torsdag hela året.