Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på informationsträff med Idrottsgymnasiet Gotland

RF-SISU Gotland och Wisbygymnasiet bjuder in till en informationsträff för elever som ska välja till gymnasiet och som är intresserade av att kombinera studierna med idrott. Vi träffas tisdag den 14 november.

När:  klockan 18.00-19.30

Var: Wisbygymnasiets aula i Sävehuset


Ingen föranmälan behövs. Vårdnadshavare till väljande elever är självklart också välkomna.

Läs mer om nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU), ansökningstider och vilka idrotter som ingår: Kombinera elitidrott och gymnasiestudier - Region Gotland

Har du frågor om informationsträffen – kontakta: 

Petter Svensson, samordnare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för Idrottsgymnasiet
Tfn: 073-765 87 55
E-post: petter.svensson@gotland.se