Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WG-dagen

WG-dagen, Wisbygymnasiets årliga kick-off, genomfördes den 12 september och innebar startskottet för detta läsårs arbete med Hållbar Hälsa.

WG-dagen blev en härlig dag med rörelseglädje och teamskapande i fokus.

Tack alla fantastiska deltagare, idrottsföreningar, RF SISU Gotland och idrottsaktörer!