Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Störningar förekommer på Gotlands kollektivtrafik webb och app

Publicerad 2023-09-21 10:26
Du kan fortfarande lösa din bussbiljett ombord och betala med bankkort eller reskassa.

Vi beklagar dessa störningar och arbetar med en lösning.