Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland

Publicerad 2023-09-21 10:21
Nu är nummer 38 av Region Gotlands taltidning ute.
I veckans nummer hittar du som vanligt aktuella nyheter och samhällsinformation, på spår 2 och 3, och på spår 7 har vi den här veckan ett inslag som handlar om Visbys tillkomst och de första stegen till en plats för handel och kultur.
 
Du som är medlem i synskadades riksförbund, har mycket information om kommande aktiviteter att lyssna på, i spår 8.
 
Nästa vecka kommer ingen taltidning, på grund av att redaktören ska ha semester.