Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu finns en ny kartportal för allmänheten

Publicerad 2023-09-20 14:09
Kartportalen samlar Region Gotlands kartor på en och samma plats. I Gotlandskartan hittar du mycket av vår information samlad i en karta och vi har även tematiska kartor för dig som är ute efter något mer specifikt.
I kartorna kan du tända och släcka olika lager, söka efter adress, fastighet och mera. Kartorna uppdateras löpande med ny information för medborgare och besökare, såväl som näringsliv och tjänstepersoner. 
 
Kartportalen har fått ett nytt utseende och det är lättare att få översikt och hitta till kartorna som du letar efter. Men också utseendet på själva kartorna har fått sig en ansiktslyftning: Kartinformationen presenteras med tydligare ikoner. Förkortningar och långa textrader är utbytta mot en mer logisk grafik, med tydlig text och relevant information. 
 
GIS-ingenjör Petra Gardell har varit ansvarig för arbetet som är en del av EU-projektet Digital Dialog. Hon har gått igenom de olika kartlagren och sett över utseendet, bestämt vilka funktioner kartorna ska ha, och synkroniserat mellan kartorna för att det ska vara lättare för oss som tittar på kartorna att förstå vad de visar. Hon ser fram emot att regionens kartmaterial nu blir lättare att använda:
 
- Nu har vi gjort Gotlandskartan till ett lotsningsverktyg för medborgarna. Ett exempel är faktarutorna som dyker upp när du som användare klickar på en viss plats. Det låter kanske konstigt, att det blir tydligare när vi har tagit bort information. Men istället för att ha med alla förkortningar och långa sifferfrekvenser, så har jag sett till att faktarutan är uppdaterat med den mest väsentliga informationen för användaren. För den som vill veta mer så finns länkar vidare till fördjupad information, istället för att allt ska synas samtidigt, säger Petra Gardell.

Hur ska medborgare använda kartportalen? 

Den som vill upptäcka Gotland kan till exempel tända naturkartan tillsammans med kartlagret över offentliga och rullstolsanpassade grillplatser. Eller välja kulturområden med offentliga badplatser. Det går till och med att visa alla träd på allmän plats, genom lagret Träd.
 
Regionens kartor visar det som regionen förvaltar. Det innebär att annat av samma sort kanske inte syns, exempelvis lekplatser i privata bostadsrättsföreningar. Det finns mycket data om samhällsbyggnation, så Petra Gardell tipsar om att kartan kan ge information för den som söker bygglov. 
Sedan tidigare går det också att hitta öppna data där du kan utforska, visa och ladda ner information direkt.
 
 
- Kartorna är alltså inte bara till för den som vill hitta en kartpunkt utan kan alltså också användas av alla som vill vara med och bidra till Gotlands utveckling, avslutar Petra Gardell. 
 
Genom nya digitala tjänster vill vi öka servicen för dig som är boende, besökare eller företagare på Gotland.