Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kan du tro på allt du läser?

Publicerad 2023-09-19 12:10
Hur påverkar information som sprids på olika sätt våra barn och ungdomar och hur kan vi som vuxna stödja dem?

Vårdnadshavare för elever i årskurs 4-9 inbjuds till en föreläsning om desinformation och informationspåverkan och hur vi vuxna på bästa sätt kan stödja våra barn och unga. 

Tid : Torsdag 28 september kl 19.00 – 20.30

Plats. Sävehusets aula Sävesväg 10 Visby

Föreläsare: Sara Carlstein och Petter Sahlström, utredare vid Myndigheten för psykologiskt försvar.

Som ung är man extra sårbar och i riskzon för att bli påverkad av den här typen av aktiviteter.  Unga idag har en stark digital närvaro och det är för det mesta i digitala kanaler och plattformar som informationspåverkan sker idag.

  • Hur går det här till egentligen?
  • Vilken typ av desinformation är det de unga möter, och på vilka kanaler?
  • Vilka risker och möjligheter finns det med AI och spelplattformar?
  • Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att navigera i dagens komplexa informationslandskap och ge verktyg och bygga förtroende för pålitliga källor?

Det är frågor som kommer lyftas och diskuteras under föreläsningen. 

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) arbetar bland annat för att stärka befolkningens förmåga att kunna upptäcka och motstå påverkanskampanjer och desinformation och fatta välgrundade beslut.