Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Utdelning av Vasallens miljöstipendium höstterminen till Solkintskolan - utdelare, elever, lärare och rektor

Solklintskolan får Vasallens miljöstipendium

Publicerad 2023-09-15 09:00
Onsdagen den 13 september delades Vasallens miljöstipendium för undervisning ut. Höstterminen 2023 går detta till Solklintskolans projekt med en NO-klubb för eleverna.

Det är Solklintsskolans matematik- och NO-lärare Christer Wingren som är ansvarig för projektet med att starta en NO-klubb. Det vill säga en naturvetenskapsklubb som ett alternativ på skolans val för elever i årskurs 4-9, som innebär att en 65 minuterslektion utnyttjas för att kunna möta elevernas nyfikenhet, experimentlust och eget driv inom naturvetenskapsämnet, som inte begränsas av kursplanen.

Ett djupare syfte med att skapa en NO-klubb är att motverka attityder kring att naturvetenskapsämnena är tråkiga och svåra. Detta för att kunna säkra framtida rekrytering inom naturvetenskapliga området.

Stipendiepengarna på 15 000 kronor har investerats i lektionsutrustning. 

Mer om stipendiet

Vasallens miljöstipendium delas ut till miljöprojekt och miljöundervisning inom Region Gotlands skolor. Stipendiet ska bidra till att förverkliga undervisnings- och/eller projektidéer inom natur- eller miljöundervisning i vid bemärkelse. Tonvikten ska ligga på undervisning och inkludera både lärare och elever. Stipendiet omfattar maximalt 15 000 kronor per projektidé.

På gruppbilden

Bo Eriksson (stipendieutdelare och chef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltning), Lukas Folkeryd, Charly Lindstedt, Christer Wingren (lärare) och Cecilia Lundberg (biträdande rektor)