Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Löss

Var med och jaga löss i helgen

Publicerad 2023-09-15 09:10
Nu är det dags igen för de nationella avlusningsdagarna. Barn- och elevhälsan uppmanar alla vårdnadshavare att delta i lusjakten genom att luskamma sina barn fredag till söndag 15-17 september. Om alla blir lusfria samtidigt minskar risken för spridning och epidemier radikalt.

När barn och elever samlas igen efter sommarlovet ökar chansen att drabbas av huvudlöss. Speciellt bland de yngre barnen som ofta har närkontakt med varandra.

Det är överhuvudtaget viktigt att luskamma regelbundet. I en del familjer pågår en ständig kamp. Fast den som tror att huvudlöss har med bristande hygien att göra, tror fel. Lössen trivs faktiskt bra i rent hår.

Vårdnadshavare uppmanas nu att man i familjen kammar igenom varandras hår och behandlar sig med lusmedel om man hittar löss eller gnetter i håret.

- Det är viktigt att alla kammar sig med luskam då löss kan finnas i håret utan att det kliar, säger Lina Olsson som är enhetschef för Region Gotlands skolsköterskor.

Huvudlöss - 1177