Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Jessica Anemyr är ny lärarstudent på Campus Gotland.

Lärarstudenterna möter verkligheten redan första veckan

Publicerad 2023-09-15 08:30
Årets lärar- och förskollärarstudenter är redo att påbörja sina studier. I höstens välkomstprogram får de möta verkligheten redan första veckan.

Under fyra heldagar i september pågår uppstartsdagarna på initiativ av Region Gotland. På schemat står skolbesök och att uppleva Fenomenalen.

– I år ska studenterna få se inspirerande lärmiljöer och hur Stånga skola arbetar integrerat med fritids och skola. Vi vill lyfta goda exempel för det kan locka inflyttade studenter att stanna kvar efter examen, säger Emma Buskas Kouadri, en av kontaktlärarna som planerat uppstarten.

Knyta första kontakterna

När månaden är slut har studenterna knutit sina första kontakter med arbetslivet.

– Att få en bra kontakt med skolorna direkt lägger grund för resten av utbildningen. Då kan vi bland annat skräddarsy studenternas praktik, säger Marie Tysklind som också är kontaktlärare.

Emma Buskas Kouadri och Marie Tysklind, kontaktlärare.

Ny på lärarprogrammet

Jessica Anemyr är en av studenterna på grundlärarprogrammet. Tidigare har hon jobbat i åtta år på anpassad skola. Att börja studera igen efter femton år är en stor förändring.

– Vi är inne på andra veckan nu, och den största utmaningen är att veta hur jag ska plugga. Det är som natt och dag från gymnasiet, säger hon och fortsätter:

– Det ska bli jätteroligt att få knyta nya band, få erfarenheter och träffa elever och personal. Jag saknar elevkontakten. Även om det är lite stressigt nu innan man är varm i kläderna tror jag att besöka skolorna tidigt gynnar mig i längden.

För mer info:

Partnerskolor - samarbete med Uppsala universitet

Lediga tjänster