Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För dig som inte kan vara med på informationsmötet den 22 september gällande distansstudier via Hermods

Via länken nedan kan du se en inspelning av informationen som mötet kommer att handla om.

Se filmen med information om distansstudier.