Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Från årsskiftet tar regionen över ansvaret för öns 36 återvinningsstationer

Publicerad 2023-09-13 12:41
Från årsskiftet är Region Gotland skyldig att ta över samtliga 36 återvinningsstationer på Gotland. Till en början kommer det inte bli någon praktisk förändring, men möjligheten att felanmäla saker på stationerna kommer att förbättras och skyltningen ska göras enhetligare.

Förändringarna gällande förpackningsinsamlingen görs i alla kommuner i landet enligt beslut från regeringen. Förändringarna görs för att möta EU-krav och nå målen för materialåtervinning till 2030.

Bättre inrapporteringssystem

Antalet stationer på Gotland blir tillsvidare detsamma. Förutom ett bättre inrapporteringssystem vid till exempel nedskräpning kommer skyltningen att göras om, förtydligas och bli enhetlig. Felanmälan kan göras till exempel via appen Felanmälan Gotland.

Läs mer om Region Gotlands felanmälan

Även när det gäller städning och skötsel av återvinningsstationerna planeras det att bli förändring. Detta arbete kommer att skötas genom en social upphandling vilket innebär att städuppdraget ger personer som står utanför arbetslivet en bra sysselsättning och även chans till fortsatt arbete. 

På återvinningsstationerna kan man utan avgift lämna pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar och tidningar.

Cirka tio återvinningsstationer är enbart för glasförpackningar, övriga tar emot samtliga förpackningar. Öns återvinningscentraler tar förstås också emot förpackningsavfall.

Läs mer om avfall och återvinning