Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Wisbygymnasiets elever på WG-dagen 2023. Foto: Mikael Marmont

Läsårsstarten på Wisbygymnasiet bjöd på teambuildning

Publicerad 2023-09-12 16:22
Idag den 12 september samlades Wisbygymnasiets elever för att genomföra den årliga läsårskick-offen kallad WG-dagen.

WG-dagen är en skoldag då Wisbygymnasiets cirka 1500 elever i år 1,2 och 3 med lärare  arbetar med teambuildning under lekfulla former. Allt för att skapa goda relationer vilket ska underlätta elevernas vardag resten av skolåret. WG-dagen arrangeras även för att förekomma andra initiativ till nollning av elever i år 1.

Med anledning av att skolans projekt Hållbar hälsa drog i gång under våren har eleverna utöver olika utmaningar i Tallunden även fått smakprov på vad några av Gotlands idrottsföreningar kan erbjuda dem.

Till Wisbygymnasiets sida

Mer om projektet Hållbar hälsa: www.gotland.se/hallbarhalsa

Föredragshållare under WG-dagen 2023. Foto: Mikael Marmont

Plask och lek med Wisbygymnasiets elever på WG-dagen 2023. Foto: Mikael Marmont

 

Provapå-aktivitet under WG-dagen 2023. Foto: Mikael Marmont