Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du bli ventilationsmontör?

Idag är det brist på montörer inom ventilation, vilket innebär att utbildade ventilationsmontörer har mycket goda chanser att få en anställning.

Genom ett samarbete med branschen på Gotland och Plåt och ventbyråns branschskola öppnar vuxenutbildningen upp för möjligheten att utbilda sig till ventilationsmontör.

Utbildningen kommer till stor del att vara förlagd till en arbetsplats och varvas med sex veckors studier på branschens skola i Katrineholm.

Mer information och intresseanmälan.