Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du intresserad av att utbilda dig till slaktare eller styckare som lärling?

Det är brist på utbildade slaktare och styckare och möjligheterna till arbete efter utbildning är mycket goda.

Det finns nu möjlighet att planera en utbildning där du lär dig själva arbetet hos Protos slakteri i Visby samtidigt som en lärare följer upp dina studier och du läser delar av kurser på vuxenutbildningen.

Utbildningen kan kombineras med studier på sfi eller SvA nivå.

Mer information och intresseanmälan.