Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland i nytt samarbete för att skydda öns kuster

Publicerad 2023-09-07 15:48
Nu inleder Gotland, Blekinge och Kalmars regioner ett nytt samarbete. Målet är att skydda byggnader, natur och kulturvärden från erosion.
Gotland, Blekinge och Kalmars regioner har kustområden som är särskilt känsliga för bland annat erosion. Gotland är särskilt utsatt för både stigande havsnivå med påföljande översvämningar och kusterosion samt torka med påföljande vattenbrist och längre brandrisksäsonger. Längs kusterna riskerar klimatförändringarna att medföra skador på både bebyggelse, natur- och kulturvärden. 
 
Regionerna kommer att samarbeta med bland andra Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att se hur man kan skydda dessa viktiga värden. Samarbetsparterna samlas idag i Oskarshamn för att inleda det gemensamma arbetet. 
 
-    Samarbetet är viktigt för oss, för att vi får tillgång till forskning och expertis, samtidigt som vi kan hjälpas åt och lära oss av varandra när vi testar olika problemlösningar. Det kommer bidra till att vi kommer fortare fram i klimatanpassningsarbetet, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.