Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 9 september

Publicerad 2023-09-09 06:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 9 september 2023.

Samannonsen publiceras varje lördag i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Denna lördag har vi två annonser: